CE150 Series

  • grid
  • list
  • CE150 Series
    CE150 Series
    Liên hệ - 0936 135 286
    Models    50Hz/400V/90KW60Hz/440V/110KW ModelÁp lựcLưu lượngÁp lựcLưu lượng CE150-200 200 bar 240 l/p 200 bar 300 l/p CE150-250 250 bar 200 l/p 250 bar 250 l/p CE150-1000 1000 bar 50 l/p 1000 bar 63 l/p CE150-1400 1400 bar 33 l/p 1380 bar 42 l/p CE150-2500 2500 bar 21 l/p 2500 bar 25 l/p   General specifications   Động cơ điện 150 Hp / ...